Privacy

Via deze privacyverklaring informeert Office Concepts B.V. (hierna: SUCCEED u over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website, www.succeesoffices.nl. Deze verklaring bevat informatie over de wijze waarop SUCCEED, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verwerkt en beveiligt. SUCCEED zal de persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensverwerking, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens

SUCCEED verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn beschreven of daarmee verenigbaar zijn. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Besloten dataroom omgeving

Als u geïnteresseerd bent in een bepaald beleggingsobject dat u op onze website heeft gevonden, kunt u op verzoek daartoe toegang verkrijgen tot een besloten dataroom omgeving op onze website. In deze omgeving staan de beleggingsobjecten waar u betrokkenheid bij heeft. U krijgt de inlogcodes toegestuurd per e-mail. Om u een persoonlijk account te kunnen geven, zullen wij uw geslacht, voornaam en achternaam noteren. Zodra deze betrokkenheid eindigt of zodra u aangeeft uw account stop te willen zetten, zullen wij uw persoonlijke dataroom omgeving en de hierin opgeslagen persoonsgegevens verwijderen. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken in dit kader. Dit kan echter betekenen dat wij u geen toegang kunnen geven tot de dataroom omgeving.

Vacatures

Op onze website staat een overzicht met onze openstaande vacatures. Staat er geen passende vacature op onze website? En heeft u interesse in een functie binnen onze organisatie? Dan kunt u ons ook altijd een open sollicitatie sturen via e-email of per brief. In deze e-mail of brief verzoeken we u om uw CV en motivatie te sturen. We vragen u om uw naam, geslacht, geboortedatum, en telefoonnummer en/of e-emailadres (eventueel in uw CV) te verstrekken. Ook van belang zijn de gegevens over de door u gevolgde opleidingen en/of cursussen, en over de aard en inhoud van uw vorige (of huidige) dienstbetrekking(en). Aan de hand van deze gegevens zullen wij beoordelen of u geschikt zou zijn voor de betreffende vacante functie. Alle aanvullende gegevens die u uit eigen beweging verstrekt, zijn optioneel. Voor specifieke functies kunnen wij de sollicitant screenen, bijvoorbeeld door profielen op sociale media te bekijken. De in het selectieproces verkregen persoonsgegevens zullen we in dit stadium niet met derde partijen delen. Deze persoonsgegevens zullen uiterlijk vier weken nadat het selectieproces is afgerond, worden verwijderd. In sommige gevallen zullen we uw toestemming vragen om deze gegevens langer (tot maximaal 1 jaar) te bewaren om u nog te kunnen benaderen als er een passende functie vacant komt.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit een website worden verstuurd naar de webbrowser van de gebruiker. Op onze website maken we gebruik van de cookies van de Google Analytics-dienst om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te meten en analyseren. Deze cookies zullen geen of slechts een geringe impact hebben op uw privacy, omdat wij deze cookies privacyvriendelijk hebben ingesteld. Zo is er een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin de doeleinden voor de verwerking zijn vastgelegd, zullen we het laatste gedeelte van uw IP-adres anonimiseren, en delen we de verkregen gegevens niet met Google voor andere doeleinden en/of andere diensten. U kunt alle cookies zelf verwijderen of automatisch weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet meer (goed) functioneert.

Controle over uw persoonsgegevens

Om u in staat te stellen om controle over uw persoonsgegevens te behouden, kunt u SUCCEED verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van een u betreffende verwerking. Daarnaast heeft u het recht om tegen een specifieke verwerking bezwaar te maken, en om uw gegevens te laten overdragen. SUCCEED is gerechtigd om deze verzoeken in bepaalde gevallen te weigeren. Als de verwerking enkel is gebaseerd op uw toestemming hiertoe, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wij zullen vervolgens de specifieke verwerking vanaf dat moment stopzetten.

We zullen u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het gevolg wat wij aan uw verzoek geven. Wij kunnen deze termijn met twee maanden verlengen, afhankelijk van de aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Ook van deze verlenging zullen we u binnen een maand op de hoogte brengen. Als wij uw verzoek afwijzen om welke reden dan ook, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en om beroep bij de rechter in te stellen.

Beveiliging van gegevens

SUCCEED neemt de passende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens beschermd zijn tegen onbevoegde toegang en onrechtmatige verwerking. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een https-verbinding (een SSL-certificaat) om de gegevens die via onze website kunnen worden verstrekt te versleutelen.

Delen van persoonsgegevens

SUCCEED zal uw persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het gebruik van one website niet delen met andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, uw toestemming hiertoe hebben of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te delen.

Overige

Wij kunnen deze privacyverklaring regelmatig updaten. We raden u dus aan om regelmatig de website te raadplegen om de meest recente privacyverklaring te kunnen lezen. Wij zullen uw persoonsgegevens overigens altijd verwerken in lijn met het privacybeleid en de –verklaring die gold ten tijde van de verzameling van uw gegevens. Indien u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door SUCCEED, neem dan contact met ons op via:

Office Concepts B.V.
Hambakenwetering 8
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073 760 0211
E-mail: c.custers@succeed-offices.nl